SIT-TRIDI ร่วมโชว์งานวิจัยต่อยอด VoIP ช่วยภาคอุตสาหกรรม

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรือ TRIDI จัดการสัมมนา "การพัฒนาการวิจัยเพื่อต่อยอดระบบ VoIP"  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรือ TRIDI กล่าวว่า  "ทริดี้สนับสนุนผลงานระบบ IP-PBX คือระบบการทำงานของตู้สาขาโทรศัพท์ทั่วไป โดยมีหน้าที่ส่งเสียงไปยังเลขหมายปลายทางทั้งใน และนอกองค์กร โดยในแต่ละตู้สาขาอาจมีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย อันเป็นระบบที่ใช้งานกับ VoIP  (Voice over Internet Protocal) โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง หรือการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เป็นผลงานวิจัยจากกลุ่มนักวิจัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"

       "ผลงานดังกล่าวส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคผู้ประกอบการสามารถนำผลงานวิจัยไป ใช้งาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารทั้งใน และต่างประเทศได้ โดยใช้งานเสมือนเป็นการลดจำนวนคู่สาย และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารเครือข่ายในองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก พร้อมลดการติดตั้งอุปกรณ์และจัดซื้ออุปกรณ์ชุด  VoIP  สำเร็จรูปจากต่างประเทศซึ่งปัจจุบันมีราคาแพง"

        ดร.สุพจน์ กล่าวต่ออีกว่า  "อนาคตเมื่อ SIT มจธ.สามารถพัฒนาระบบ VoIP ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะเกิดการผลักดันให้ระบบดังกล่าวเข้าไปช่วยผู้ประกอบการเอ็สเอ็มอี เนื่องจากมีการติดตั้งระบบการติดต่อสื่อสารในองค์กรก็สามารถใช้งานได้ฟรีภายในองค์กร ทั้งนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งโทรภายในและต่างประเทศ  โดยคิดเป็นนาทีละไม่ถึง 1บาท  ซึ่งในปี 2552 ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดของการติดตั้งอุปกรณ์ หรือการให้บริการ  VoIP ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ  4,400 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2553 จะเติบโตที่  20%  ถ้าสามารถพลักดันการใช้งาน VoIP  ในประเทศไทยให้มากขึ้น"

        ทางด้าน ผศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะนักวิจัยหัวหน้าโครงการ  กล่าวว่า  "ผลงานชิ้นดังกล่าวได้พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานง่าย และมีการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก ขณะที่ราคาก็ถูกโดยใช้งบประมาณซื้ออุปกรณ์ และติดตั้งไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ ระบบซอฟต์แวร์ VoIP  สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านเว็บ http://voip.sit.kmutt.ac.th  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เมื่อมีปัญหา"

        นับเป็นความพยายามในการประยุกต์เอาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ประโยชน์ในโลกธุรกิจปัจจุบัน  เพื่อสร้างมูลค่า และให้การใช้งานเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ตามพันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

i-SERVICES

 

CONTACT US

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470- 9831

» More