มีอะไรใหม่ในห้องปฏิบัติการ

เพื่อรองรับงานวิจัยทางด้านการวัดคุณภาพเสียง ห้องปฏิบัติการวิจัยได้จัดเตรียม iLab เป็นชุดวิเคราะห์ และทดสอบคุณภาพของเสียงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครือข่าย PSTN, เครือข่ายไร้สายและเครือข่าย Voice Over IP (VoIP) ทำให้เพิ่มศักยภาพในการทดสอบคุณภาพสัญญาณเสียง สามารถทดสอบคุณภาพเสียงตามมาตรฐาน (PESQ, PAMS, PSQM) ภายใต้เครือข่ายโทรศัพท์แบบธรรมดาและภายใต้เครือข่ายแบบไร้สายได้

ระบบทดสอบคุณภาพเสียง ดังกล่าวสามารถทำงานพร้อมกัน(Simultaneous) สำหรับ PESQ, PAMS และ PSQM ได้ โดยอาศัยไฟล์เสียง 2 แหล่งทำงานพร้อมผลแสดงแบบกราฟ และสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยการบันทึกสัญญาณเสียงที่เครื่องปลายทาง ทั้งสองฝั่ง แบบ SIP (VoIP), E1/T1, Wireless, FXO

นอกจากนี้ เป็นมีอุปกรณ์ประเภท Universal Telephony Adaptor ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์แบบ 2-wire โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ Bluetoothวิทยุสื่อสารทางทหาร และโทรศัพท์ VoIP อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อเพื่อทดสอบคุณภาพเสียง ที่สามารถวิเคราะห์ผลของ สัญญาณรบกวน ของเครือข่าย VoIP และเครือข่ายไร้สายได้


 

 

i-SERVICES

 

CONTACT US

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470- 9831

» More