รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมการพัฒนา Application บน Smart TV Box กับทาง VC Group

ระหว่างวันที่ วันที่ 17-18 ตุลาคม 2555 ณ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

 

 

i-SERVICES

 

CONTACT US

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470- 9831

» More