AsteriskNow for Thai (ANt)

AsteriskNow for Thai หรือ ANT เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กทช. และ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ AsteriskNow ให้มีความสามารถในการรองรับการใช้งานที่เป็นภาษาไทย เพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทยได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เป็น Open source และมีคุณสมบัติที่ดีเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย IP ในประเทศไทยให้แพร่หลายมากขึ้น ANT ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก AsteriskNow version 1.02 โดยมี การปรับปรุงส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้เป็นภาษาไทย เพื่อช่วยสื่อความหมายให้กับผู้ใช้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวก และความง่ายในการใช้งาน

คุณสมบัติ
     ฟรี : เนื่องจาก ANT ถูกสร้างจาก AsteriskNow ซึ่งเป็น Open source ที่ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ดังนั้น ANT จึงเป็นซอฟต์แวร์ฟรีโดยปริยาย โดยมุ่งเน้นแจกให้แก่หน่วยงานราชการ บริษัทขนาดเล็ก-กลาง และผู้สนใจศึกษาทั่วไป
     ง่าย : ANT รองรับการตั้งค่า และควบคุมสามารถทำได้ผ่านเว็บ ซึ่งทำให้ง่ายแก่ผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถเฝ้าดูสถานะ ตลอดจนการใช้งานของหมายเลขต่างๆ โดยสามารถตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้ได้เพื่อความมั่นคงของระบบ
     ความสามารถสูง : คุณลักษณะ และฟังก์ชั่นการทำงานของ AsteriskNow นั้นถือว่ามีความสามารถสูง เทียบเท่ากับระบบตู้สาขา และ Call Center ระดับใหญ่ๆ ดังนั้น ANT ซึ่งพัฒนามาจาก AsteriskNow ก็ได้รับถ่ายทอดคุณสมบัติ และฟังก์ชันการทำงานที่ดีต่างๆ เหล่านั้นมาด้วย


ขั้นตอนการติดตั้ง โปรแกรม AsteriskNow และ Asterisk GUI ฉบับภาษาไทย
1. ทำการ ดาวน์โหลด ISO ไฟล์ เพื่อทำแผ่นติดตั้ง โปรแกรม AsteriskNow ได้ ที่นี่
    ในขั้นตอนการติดตั้ง ต้องกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง AsteriskNow เชื่อมต่อกับระบบ Internet ด้วยเพื่อให้สามารถติดตั้ง AsteriskGUI ฉบับภาษาไทยได้

2. หลังจากทำการติดตั้งโปรแกรม AsteriskNow version 1.02 แล้วจะเข้าสู่ AsteriskNow Console Menu จากนั้น กด Alt+F2 เพื่อเข้าสู่ Command Line
     ให้ login ด้วย user: “admin” ตามด้วย password ที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการติดตั้ง
     จากนั้นทำการเปลี่ยน user เป็น root โดยใช้คำสั่ง
     > sudo -su
     จากนั้น ทำการดาวน์โหลด AsteriskGUI ภาษาไทยเพื่อทำการติดตั้งในเครื่อง AsteriskNow server ดังกล่าว

3. จากนั้นทำการ แตกไฟล์ ant.tar เพื่อทำการติดตั้ง AsteriskNow ฉบับภาษาไทย ด้วยคำสั่ง
     > tar –xvf ant.tar
     ตามด้วยคำสั่ง
     > cp -R --reply=yes <your gui files directory>/* /var/lib/asterisk/static-http/
     และทำการ reboot ด้วยคำสั่ง
     > shutdown -r now
     หมายเหตุ: ต้องทำการเชื่อมต่อกับ Internet อยู่ขณะทำการติดตั้งโปรแกรม AsteriskNow ฉบับภาษาไทย

4. หลังจาก reboot เพื่อให้ Configuration ทำงานแล้ว จะเข้าสู่ AsteriskNow Console Menu ซึ่งจะปรากฎ IP Address ของเครื่อง และ เมื่อทราบ IP address ของเครื่อง AsteriskNow server แล้ว ผู้ใช้ก็สามารถทำการเชื่อมต่อกับเครื่อง server โดยใช้โปรแกรม Firefox Browser (ไม่สามารถใช้ Internet Explorer ได้) โดยใส่ IP address ของเครื่อง server ที่ URLได้เลย
โปรแกรม AsteriskNow ฉบับภาษาไทยจะแสดงผลทันทีโดยที่โปรแกรมจะถาม user และ password ให้ใช้ user: “admin” และ password: “abc123”ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ภายหลัง

Download
     - Manual
     - AsteriskNow 1.02
 


i-SERVICES

 

CONTACT US

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470- 9831

» More