รู้จักกับ Asterisk ผู้นำโอเพ่นซอร์ส IP-PBX

 

 

รู้จักกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ SIT นำมาสร้างระบบ VoIP  ที่ชื่อว่า Asterisk® กันครับ  โดยที่ Asterisk นั้นเป็นโอเพ่นซอร์สที่อยู่ภายใต้ GNU General Public License (GPL)  และสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สร้างขึ้นโดย Mark Spencer แห่ง Gigium, Inc ในปี 1999  ซึ่งโค้ดได้รับการพัฒนาจากนักพัฒนา open source ทั่วโลก และได้ผ่านการทดสอบและแก้ Bug จนทำงานได้ดี

Asterisk® ที่ทำหน้าที่หลักเป็น Soft switch, IP-PBX หรือที่เรียกว่าตู้ชุมสายโทรศัพท์ระบบ IP ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมและจัดการบริหารการเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์โทรศัพท์ผ่านเครื่อข่าย network อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเติมประสิทธิ์ภาพและความสามารถในการทำงานได้โดยง่าย โดยหลักๆ ก็เพื่อที่จะสามารถใช้โทรศัพท์ภายในองค์กร นอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะโทรศัพท์ออกไปข้างนอก คือ เครือข่าย PSTN (Public Switch Telephone Network ผ่านทางสาย Trunk Line

ระบบ IP-PBX เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยง ควบคุม เครื่องโทรศัพท์ในระบบ และทำหน้าที่หลักของตู้ชุมสายโทรศัพท์ (เช่นระบบ Voicemail, IVR, Auto-Attendant) ในการสื่อสารทางเสียงผ่านระบบเครือข่าย intranet หรือ internet โดยการทำงานของ IP-PBX นั้นจะทำหน้าที่เหมือน ตู้ชุมสาย PABX โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการทำงาน เช่น การ Route Call ไปยังปลายทาง หากแต่ IP-PBX นั้นจะทำงานผ่านระบบ IP หรือ ระบบ computer network (LAN/WAN) เป็นหลัก ฉะนั้นในการส่งเสียงไปยังปลายทางจำเป็นต้องส่งผ่านระบบ Computer Network โดยเสียงที่จะส่งจะต้องถูกแปลงไปเป็น รูปแบบ digital โดยอุปกรณ์ VoIP ที่สามารถส่งสัญญาณผ่านระบบเครือข่ายได้ ก่อนที่จะถูกแปลงเป็นสัญญาณเสียงอีกครั้งที่อุปกรณ์ปลายทาง

    เมื่อมีการเรียกใช้โทรศัพท์ผ่านทาง PBX ตัวต่อไปที่ควรทำความรู้จักก็คือ Trunk Line ก็คือสายที่เชื่อมต่อระหว่าง ตัว PBX กับ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ พอผ่าน PBX เสร็จแล้วก็จะผ่านสายที่เรียกว่า Extension ซึ่งก็คือสายที่ต่อออกจาก PBX เข้าไปยังโทรศัพท์ของแต่ละบุคคลนั่นเอง Trunk Line นั้นจะทำให้เราลดค่าใช้จ่ายเพราะโดยทั่วไป บริษัทต่างๆ ก็จะใช้สาย Trunk Line แค่ 2-3 สาย หากต้องการโทรศัพท์คุยกันภายในก็ใช้ผ่าน สาย Extension เอา นอกจากนี้ ตัว Trunk Line ยังสามารถส่งข้อมูลได้ทั้งที่เป็น Data และ Voice อีกด้วย

อุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้งานกับตู้สาขา IP-PBX นั้นจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่รองรับการทำงานแบบ VoIP ด้วยซึ่งมีได้ดังนี้

1. IP-Phone หรือ เครื่องโทรศัพท์ระบบ IP
2. ATA หรือ เครื่องแปลงสัญญาณ VoIP ให้เป็นสัญญาณ Voice Analog
3. Softphone หรือ โปรแกรมโทรศัพท์ที่สามารถติดตั้งได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ SIP Phone ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ Softphone ที่เชื่อมต่อกับ เครื่อง IP PBX ด้วย Session Initiative Protocol
4. USB Phone เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้ที่ ไม่คุ้นเคยกับ โปรแกรม Softphoneติดต่อกับอุปกรณ์ที่เหมือนกับโทรศัพท์แทน
5. VoIP Gateway คืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่าย VoIP เข้ากับเครือข่ายอื่นๆ เช่น PSTN หรือ ระบบ VoIP รูปแบบอื่น

 

i-SERVICES

 

CONTACT US

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470- 9831

» Mor