คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ VC Group จัดอบรมการพัฒนา Application บน Smart TV Box ในระหว่างวันที่ วันที่ 17-18 ตุลาคม 2555 บริเวณ ชั่น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

 

                

                 

                 

 

i-SERVICES

 

CONTACT US

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470- 9831

» More